Artikel på corren

Läs artikel om oss på corren.se där vi beskriver bakgrunden till varför vi startade Cyklande Städarna. För att göra en insats för miljön och försöka förnya en bransch att inte använda bil slentrianmässigt.

Vi blev intervjuade av Erik Windol på Östgöta Correspondenten som skrev en väldigt saklig artikel.
Artikeln skrevs som en oberoende artikel och vi har inte sponsrat corren på något sätt för att de skall publicera den.

Läs artikeln på corren.se