Artikel på Linköpings-Posten

Läs artikel om oss på Linköpings-Posten där vi beskriver bakgrunden till varför vi startade Cyklande Städarna. För att göra en insats för miljön och försöka förnya en bransch att inte använda bil slentrianmässigt.

Vi blev intervjuade av Carolina Fransson på Linköpings-Posten.
Artikeln skrevs som en oberoende artikel och vi har inte sponsrat Linköpings-Posten på något sätt för att de skall publicera den.

http://www.linkopingsposten.se/christian-startade-cyklande-stadforetag/